Cultuurtip: Theaterfestival De Parade

Op 19 juni begon hier in Rotterdam Theaterfestival De Parade. Ik was er nog nooit geweest, maar had er al veel goeds over gehoord. Het zou erg gezellig zijn, met activiteiten en theatervoorstellingen voor alle leeftijden. Een paar dagen geleden besloot ik er dan ook een kijkje te gaan nemen. Ik heb geschilderd, poffertjes gebakken en gegeten, twee voorstellingen gezien en Arabische tapas gegeten. De verhalen vooraf bleken waar te zijn: ik heb het naar mijn zin gehad! 

AfbeeldingMijn meesterwerk. Who’s Picasso anyway?

Afbeelding

Arabische tapas met brood. Mmmmmm…

Voor de mensen die nog willen gaan: De Parade is nog tot en met morgen, 29 juni, in Rotterdam. Morgen duurt het tot twaalf uur ’s avonds. Daarna trekt het festival naar andere steden. Kijk voor meer informatie op de website.

Zijn jullie naar De Parade geweest of gaan jullie nog?

Minor ‘Gezinnen van nu: opvoeding en ontwikkeling van kinderen in het hedendaagse gezin’

Zoals jullie misschien al weten, studeer ik Sociologie. Volgend studiejaar is alweer mijn derde en (hopelijk) laatste bachelorjaar, dat ik begin met een minor. Eind mei was de deadline van de inschrijving voor de minors aan de universiteit. Ik moest drie voorkeuren doorgeven en dit waren ze:

1. Gezinnen van nu: opvoeding en ontwikkeling van kinderen in het hedendaagse gezin
2. Diversiteit: beleid en management in de multiculturele samenleving
3. Crossculturele psychologie

Op 13 juni was het zover: de uitslag was binnen! Ik bleek groen licht te hebben gekregen om de minor van mijn eerste keuze te gaan doen. Yeaaaaaaah! Maar wat houdt ‘Gezinnen van nu’ eigenlijk in? Dit dus:

Is gedrag van kinderen aangeboren of aangeleerd? Welke invloed heeft kinderopvang op de ontwikkeling van een kind? Mogen ouders een pedagogische tik uitdelen? De gezinspedagogiek bestudeert de opvoeding van kinderen met een normale ontwikkeling en daarbij behorende opvoedingsvragen van ouders. Het kerngezin wordt vaak voorgesteld als vader, moeder en twee biologische kinderen. Maar de werkelijkheid is breder: eenoudergezinnen, adoptie- en pleeggezinnen, homo-ouders, samengestelde gezinnen. Welk effect heeft dit op de ontwikkeling van kinderen? Ten slotte wordt gezinspedagogiek vanuit multicultureel perspectief . Is opvoeding in allochtone gezinnen anders dan in autochtone gezinnen? En moet je daar als professional rekening mee houden?

De vragen die aan bod zullen komen, zijn erg interessant. Over de pedagogische tik bestaan al jaren discussies: moet het kunnen of is het absoluut not done? Ik ben vooral benieuwd naar het multiculturele perspectief op gezinspedagogiek, aangezien ik zelf allochtoon ben. 

De minor bestaat uit drie modules:

1. Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen

In de supermarkt, de metro, het park, overal kun je pedagogiek tegenkomen. De pedagogiek is een breed werkveld. Mag Laura van 13 in haar eentje de wereld rondzeilen? Kan het kwaad als een kind drie uur per dag televisie kijkt? Mogen ouders een pedagogische tik uitdelen? Het zijn opvoedkundige vragen waar de meeste mensen wel een mening over hebben. Maar deze pedagogische vragen kunnen we ook op een wetenschappelijke manier bekijken. In dit blok komen de belangrijkste pedagogische thema’s aan bod. Welke rol heeft het kind in zijn of haar omgeving? Wat is aangeboren en wat is aangeleerd gedrag? Wat gebeurt er als een kind niet door de ouders maar door anderen wordt opgevoed? Wat is de kwaliteit van de opvoeding en hoe kunnen we ouders ondersteunen in de opvoeding? Pedagogische vraagstukken over onder andere het nature-nurture-debat, adoptie, kinderopvang, kindermishandeling en opvoedstijlen worden behandeld. Daarnaast is er ook aandacht voor de manieren waarop ouders kunnen worden ondersteund in de opvoeding.

Over Laura, het ‘zeilmeisje’, heb ik me altijd verbaasd. Ik was geen voorstander van haar wereldreis en vraag me af hoe het nu met haar gaat en wat ze doet.

2. Gezinspedagogiek: niet-traditionele gezinnen

De tweede module biedt een verdieping in een belangrijk onderwerp uit de gezinspedagogiek, namelijk de niet-traditionele gezinnen. De gezinspedagogiek richt zich op opvoeding in gezinnen. De klassieke definitie van ‘het gezin als duurzame samenlevingsgemeenschap van een man en een vrouw met de uit hun verbintenis voortgekomen kinderen’ (Vandemeulebroecke, Van Crombrugge & Gerris, 1999, p.14) is hierbij echter te smal. Adoptiegezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met homo-ouders en vele andere soorten gezinnen vallen buiten deze definitie. Binnen de gezinspedagogiek wordt dan ook gepleit voor een bredere definitie van het gezin. Vragen die in deze module aan bod komen zijn onder andere: Hoe vaak komen deze verschillende gezinsvormen en gezinssamenstellingen eigenlijk voor? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van het kind in deze gezinnen? Welke gevolgen heeft dit voor het ouderschap en het welzijn van de ouder? Is er ondersteuning nodig bij deze gezinnen en is die ondersteuning effectief?

Tegenwoordig kunnen we er niet meer omheen: er zijn vele soorten gezinnen bij gekomen en het traditionele gezin komt steeds minder vaak voor. Ik vind het interessant om meer te weten te komen over deze verscheidenheid aan gezinnen, omdat ik er nog niet zoveel vanaf weet.

3. Opvoeden en opvoedingsproblemen in allochtone gezinnen

“Marokkaanse geweldpleger vaak zelf thuis mishandeld” en “Lesbische pleegouders Turks kind (9) duiken onder”; opvoeding van kinderen in allochtone gezinnen krijgt regelmatig aandacht in de media. Is opvoeding in allochtone gezinnen eigenlijk anders dan in autochtone gezinnen? Deze module gaat in op opvoeden en opvoedingsproblemen in allochtone gezinnen in Nederland. Een aantal vragen staat daarbij centraal; er wordt vaak gesproken over ‘ autochtonen’  of ‘ Nederlanders’  en ‘allochtonen’, maar bestaat dé allochtoon? In dit blok zal opvoeding in verschillende allochtone gezinnen aan bod komen: arbeidsmigranten (Turken, Marokkanen, Chinezen) en migranten uit de voormalige Nederlandse koloniën (Surinamers, Antilianen). Ook zal aandacht worden besteed aan de relatief nieuwe migranten uit Midden-Oost Europa en vluchtelingen. Vervolgens beschouwen we of kinderen uit allochtone gezinnen meer of ander probleemgedrag laten zien, wat de bijdrage van de ouders en opvoeding is en kijken we naar de rol van de hulpverlening hierbij. Ten slotte is er aandacht voor opvoedingsondersteuning aan ouders in allochtone gezinnen; moet die aangepast worden aan de specifieke culturen, of is dat juist niet nodig?

Mijn interesse in deze module is zeker niet verrassend. Ik ben zelf namelijk van Kaapverdiaanse komaf. Ik kijk hier erg naar uit!

Naast deze reguliere modules zijn er practica:

Practicum tijdens module 1 & 2. Observatie van ouders en kinderen

In de practicumbijeenkomsten wordt gewerkt met een belangrijke meetmethode uit de Pedagogiek; gedragsobservaties. Deze observaties worden vaak gebruikt in wetenschappelijk pedagogisch onderzoek, maar ook in de diagnostiek en behandeling van pedagogische problemen. De unieke informatie die verzameld wordt door gedragsobservaties, wordt naast de andere meetmethoden gebruikt om wetenschappelijke conclusies te trekken of voor professionele (stappen tot) interventie. Het is van groot belang om nauwkeurige en wetenschappelijk onderbouwde observatie-instrumenten te hebben, zodat het gedrag van mensen betrouwbaar en valide wordt geobserveerd en zo de subjectiviteit van observaties verminderd wordt. Studenten gaan zelf aan het werk met observatie-instrumenten die vaak worden gebruikt in onderzoek en praktijk. Het practicum is opgedeeld in drie thema’s: straffen en belonen door ouders, sensitiviteit van ouders en gehoorzaamheid bij peuters. De proximale processen worden geobserveerd: de kwaliteit van de interactie tussen het kind en een volwassene.

Ik heb al enige ervaring met observaties. Vorig studiejaar moest ik voor het vak ‘Cohesie 1: leven in de grote stad’ observeren in een achterstandswijk. Voor de minor moet ik dus naar ouder en kind gaan kijken. Leuk!

Practicum tijdens module 3. Toegepaste culturele sensitiviteit in de pedagogische praktijk

Uit onderzoek blijkt dat de competenties van professionals in de preventieve en ontwikkelingsgerichte jeugdsector in een interculturele context niet altijd toereikend zijn. Regelmatig worden communicatieproblemen ervaren of is het moeilijk de jeugdige of ouder te bereiken (Van de Haterd et al., 2010). Tijdens module 3 wordt, aansluitend op de onderwijsbijeenkomsten en colleges, aandacht besteed aan interculturele competenties van pedagogen. Deze competenties zijn geformuleerd door de overheid met als doel aandacht voor diversiteit in onderwijs, opleidingen en dienstverlening. Aan de hand van een casusbeschrijving passen studenten de culturele competenties toe op een voorbeeld uit de pedagogische praktijk. Studenten werken aan een presentatie waarin kennis, inzicht, vaardigheden en houding ten opzichte van diversiteit worden getoond.

Bij dit practicum heb ik nog niet echt een beeld, maar het zal vast boeiend worden!

Met deze blogpost wilde ik jullie een kijkje geven in mijn minor. In september begin ik er dus mee en ik heb er zin in, want het is eens iets anders dan sociologie. Sowieso vind ik het leuk om over kinderen en jongeren te leren en met hen te werken. I’m excited!

WK Voetbal 2014 in Brazilië is begonnen!

Ik heb mooie herinneringen aan het WK Voetbal. Zo zat ik op 8-jarige leeftijd in de zomer van 2002 steevast voor de buis om de mooiste wedstrijden te bekijken. Tijdens het WK wordt mijn moederland Kaapverdië helaas nooit vertegenwoordigd, maar ik ben wel altijd een enorme fan van Brazilië en Portugal geweest. In die tijd moesten we het nog doen met videobanden waar wij de leukste wedstrijden mee opnamen. Al gauw hadden we een redelijk archief aangelegd. De spelers die toentertijd in de nationale elftallen zaten, staan vandaag de dag bekend als legendes: Figo, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane… De sfeer tijdens het WK is vaak erg goed. Hier en daar zie je in de buurt een vlag hangen. Wanneer Oranje scoort, hoor ik soms mensen vanuit de woonkamer juichen. Voetbal brengt de mensen op zulke momenten samen. Na goede wedstrijden zijn er ook genoeg afterparty’s in uitgaansgelegenheden.

Image

Fast forward naar anno 2014. Gisteren was het dan eindelijk zover. Vier lange jaren heb ik moeten wachten op het WK Voetbal in Brazilië. De openingswedstrijd werd gespeeld door het gastland en Kroatië. Als een echte supporter van Brazilië trok ik bovenstaand voetbalshirt, met mijn voornaam op de achterkant, aan. Al vanaf de eerste minuut van de wedstrijd was ik bloednerveus. Kroatië begon gevaarlijk goed en was heel alert. Brazilië leek er echter niet helemaal bij te zijn. Toen speler Marcelo een eigen doelpunt maakte, zonk mijn hart naar mijn tenen. Dit kon niet waar zijn! Na verloop van tijd begon Kroatië echter gas terug te nemen en haalde Brazilië een hoop in. De eindstand van de wedstrijd was 3-1 voor Brazilië. Neymar had twee doelpunten gemaakt en Oscar eentje.

Vanavond om 21.00 moet Oranje eraan geloven. Dan moeten onze jongens gaan bikkelen tegen Spanje. Ik verwacht dat Spanje gaat winnen, maar zeg nooit nooit. Ik zit in ieder geval weer voor de buis, met mijn oranje gelakte nagels en oranje gestifte lippen!

Kijken jullie het WK Voetbal in Brazilië? Wat vonden jullie van de openingswedstrijd gisteren? Zitten jullie vanavond weer voor de buis?

 

“Great Minds” 1 jaar!

Wat gaat de tijd toch snel. Een jaar geleden kwam het eerste album van Great Minds – de rapgroep van Nederlandse bodem bestaande uit Sticks, Winne en Jiggy Dje – uit. Het wordt bestempeld als het beste ‘Nederhop’ album sinds lange tijd. Lovende recensies zijn er verschenen. Ik herinner het me als de dag van gister: vrijwel meteen kocht ik een fysiek exemplaar van het album. Dat doe ik namelijk graag als het om mijn favoriete artiesten gaat.

Sticks, Winne en Jiggy Dje worden vaak beschouwd als de top 3 rappers van Nederland. Ik ben vooral fan van Winne, maar ook naar ‘Stickert’ en ‘Jiggens’ luister ik graag. Sticks is het langst bezig van de drie en zijn muziek herinner ik me dan ook van vroeger. Tijdens autoritten werden albums van Opgezwolle – het muzikale duo dat hij met rapper Rico vormde – vaak genoeg gedraaid. Winne heb ik al heel vaak live gezien. Jiggy Dje heeft een paar pareltjes van tracks die altijd tot mijn favorieten zullen behoren.

Al snel na de release van “Great Minds” ging de groep touren. Ik was aanwezig bij de show in de Maassilo te Rotterdam. Het was een geweldige avond waar ik ontzettend van heb genoten. Helaas was het niet uitverkocht, wat ik wel had gehoopt, aangezien Winne uit Rotterdam komt.

Gefeliciteerd mannen! Bedankt voor deze mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse hiphop. Ik kijk alweer uit naar jullie volgende werk!

Luisteren jullie naar het album van Great Minds? Zo ja, wat zijn jullie favoriete tracks?

Vision boards

Vandaag heb ik een vision board gemaakt. Vision boards zijn collages van knipsels uit tijdschriften waarmee je jouw dromen, doelen en wensen in beeld brengt. Het liefst maak je het op een canvas doek, maar ik heb gewoon beide kantjes van een A4’tje gebruikt. Ik ben trots op het resultaat en laat het dan ook graag zien in deze blogpost. De plaatjes en woorden licht ik ook nog even toe. Let’s go!

Voorkant

 Eten & Drinkenik houd ervan en geniet er met volle teugen van. Ik wil zeker nieuwe eetgelegenheden, gerechten en drankjes blijven ontdekken!

– Jungle print sleehakken: sleehakken zijn de fijnste hakken om op te lopen en een zomerse jungle print maakt het plaatje natuurlijk helemaal af! Een tijdje terug zag ik het perfecte paar sleehakken met zo’n printje bij Invito.

Essence Long Lasting Eye Pencil: ooit had ik oogpotloden in alle kleuren van de regenboog: blauw, turquoise, lila, geel… Op een dag besloot ik ze echter weg te gooien, omdat ik ze al heel lang niet meer gebruikt had. Nu wil ik ze weer! Deze gouden kleur lijkt me erg mooi! Sowieso zijn oogpotloden van Essence van goede kwaliteit.

Saskia Noort – Debet: ik hoor alleen maar goede verhalen over de boeken van Saskia Noort en zo ook over haar boek Debet. Dit is een thriller en dat komt mooi uit, want ik wil graag meer thrillers gaan lezen!

Glow: een tip voor iedereen!

‘Een man moet me wel verdienen’: tja… Moet ik hier nog woorden aan vuil maken? Quote van Rihanna.

Love: spread it. Liefde is zo belangrijk.

Een opvallende ring: altijd goed als eye catcher aan je hand.

Dior – J’adoreik heb ooit aan dit parfum gesnuffeld in een parfumerie. Wat een heerlijke, chique geur! Helaas ligt het momenteel buiten mijn budget.

Stage: het podium is mijn lust en mijn leven. Ik voel me er thuis. Ik hoop dit jaar weer een keer ergens op een podium te staan.

MaxFactor False Lash Effect Mascara: ik heb nieuwe mascara nodig, haha. Goede verhalen gehoord over deze!

Een leren broek: al een hele tijd hip, maar ik heb helaas nog niet het perfecte exemplaar kunnen scoren. Leer vind ik lastig materiaal. Een leren broek kan zowel vrouwelijk als stoer staan!

‘Gij zult uw curves koesteren. Amen!’: curves zijn vrouwelijk. Curves zijn prachtig. Wees er trots op! If you got it, flaunt it.

–  Parijs: don’t shoot me, but I’ve never been to Paris. Ik wil heel graag naar de Lichtstad voor een echte pain du chocolat, een boottochtje over de Seine en een bezoekje aan de Eiffeltoren!

New York: concrete jungle where dreams are made of, there’s nothing you can’t do!

nude lipstick: ik heb nog alleen maar felle kleuren lipstick, dus een naturel tintje is welkom. My lips, but better.

Summer of love: de zomer is het fijnste seizoen en wat is er nou leuker dan dat te delen met de mensen van wie je het meest houdt?

Party: ik ben een echte party animal en houd van dansen. Ik hoop dan ook nog veel goede feestjes mee te maken!

Sterk: wees en blijf sterk, wat er ook gebeurt! Everybody wants happiness, no one wants pain, but you can’t have a rainbow without a little rain.

Gladiatorsandaaltjes: de ideale zomerschoenen, want ze zien er leuk uit en lopen fijn! Wat wil je nog meer?

Jay Z – Decoded: Jay Z is één van mijn favoriete artiesten, dus ik wil zijn boek graag lezen!

Een achterwerk net als dat van J. Lo: ze heeft mooie billen, punt!

Hakken van Christian Louboutin: mijn liefde hiervoor heb ik al eens eerder geuit!

Achterkant

City trips: het is altijd leuk om steden te ontdekken, zowel in binnen- als buitenland!

Enjoy: geniet! Van grote én kleine dingen.

Stylish: dit woord betekent voor mij niet zozeer dat je alle trends volgt, maar meer dat je een eigen stijl durft te hebben en te tonen. 

Happy: because I’m… Wat je ook doet, zorg ervoor dat het je gelukkig maakt!

Ik moet eerlijk zeggen dat ik eerst niet zo gemotiveerd was om een vision board in elkaar te zetten. Het gaat zo lang duren om geschikte plaatjes en teksten te vinden, dacht ik, maar dat viel reuze mee. Het was ook leuk om op zoek te gaan. Daarnaast is het interessant hoe uit zo’n vision board een bepaald karakter blijkt. Natuurlijk hoef je niet per se alleen maar dromen, doelen en wensen op je vision board te zetten, maar kun je ook gewoon plaatjes en/of teksten plakken die je leuk/mooi vindt. Keep calm and see my vision!

Hebben jullie weleens een vision board gemaakt?

20140707-133534-48934208.jpg

20140707-133532-48932392.jpg